top of page

BLUMEN

"ดอกไม้" ในความหมายของคุณคืออะไร?

สำหรับตัวแทนเองคิดว่า ดอกไม้คือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ

ดอกไม้ที่อยู่ในทุกการเดินทาง หรือแม้กระทั่งในเสียงเพลง

แล้วถ้าเมื่อดอกไม้จากไป ดอกไม้แบบไหนที่ยังบานอยู่ในใจเรา..

Dry Flowers

All you flowers, that she gave me,

shall go with me into the grave.

Why look at me so sadly

as if you knew my fate?

You flowers all, so faded, so pale?

You flowers all, why so be dewed?

Oh, tears do not revive the green of May,

do not make dead love flower again

And spring will come, and winter will go,

and flowers will stand in the grass.

And flowers will lie with me in the grave,

the flowers all that she gave me.

And when she passes by the mound,
she will th
ink in her heart: his love is true!

Then, little flowers, spring forth, spring forth!

May had arrived, and winter is over

Wilhelm Muller   

 

     ในชีวิตของเราเดินผ่านไป ดอกไม้ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นมันอยู่ในบริบทต่างๆ เรามอบดอกไม้ให้กันในวันสำคัญ เราใช้ดอกไม้บูชาในสิ่งที่เรารัก เรามองดอกไม้ในยามที่เราเศร้า เรามองดอกไม้ในยามที่เราสดใส มีความรัก หรือเรามองดอกไม้ในยามที่เราท้อแท้และสิ้นหวัง

 

     ทั้งหมดนี้ ดอกไม้ให้ความหมายอะไรกับเรา เราได้รู้รึเปล่าว่า ดอกไม้ เมื่อเริ่มเบ่งบานออกมาแล้ว ก็เหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้เจอสิ่งใหม่ๆ และแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไป ทำให้ดอกไม้ดอกนั้นเหี่ยวเฉา ดอกไม้ดอกนั้น ก็คือดอกไม้ที่ยังคงความสวยงามเอาไว้อยู่

 

     ในคอนเสิร์ตครั้งนี้แทนอยากจะเล่าถึงสิ่งที่แทนเห็นดอกไม้ ในมุมมองของเสียงดนตรีผ่าน 3 บทเพลง เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของดอกไม้หรือการมีชีวิต ตามด้วยการเดินทางของชีวิตที่เปรียบเสมือนกับดอกไม้ที่ต้องพบเจอกับเหตุกาณ์ต่างๆมากมาย และสุดท้าย การจากไปของดอกไม้ที่เริ่มแห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลา แต่ยังคงไว้ซึ่งความทรงจำที่สวยงาม

bottom of page